CESTOVNI PRIJEVOZ

Organiziramo međunarodni i domaći cestovni prijevoz vaše robe, na raspolaganju imamo sve vrste vozila kojima možemo osigurati pravovremenu i profesionalnu otpremu i dopremu vaše robe.

Za Vas smo spremni organizirati:

 • Pune utovare i/ili djelomične utovare do 24 t, koristeći klasične šlepere
  od 13,6 m
 • Jumbo ili mega kamione s utovarnim visinama do 3 m odnosno 120 m3, nosivosti do 24 t
 • Manja vozila nosivosti od 3,5 t, 6 t ili 7,5 t
 • Kombi vozila od 12 m3 do 22 m3 s 5 do 10 paletnih mjesta
 • Ekspresne transporte koristeći se manjim vozilima s mogućnošću prijevoza s dva vozača kako bi se prijevoz mogao realizirati u najkraćem mogućem roku
 • Skladištenje robe u vlastitim prostorima, kao i u prostorima naših partnera

EKSPRESNI PRIJEVOZ

Za Vas organiziramo ekspresne transporte, odnosno transporte s najkraćim mogućim tranzitnim vremenom kako bi Vaša roba što prije stigla od točke A do točke B.

Svi znamo koliko je ponekad važno da nešto stigne na određenu destinaciju u točno zadanom roku. Ako trebate takvu vrstu transporta, na pravom ste mjestu. Vaša roba nigdje neće biti dostavljena toliko brzo i sigurno kao u našim rukama.

POMORSKI PRIJEVOZ

Transporti teretnim brodovima „zelenija“ su i povoljnija opcija kad je u pitanju transport masivne robe. U suradnji s nekoliko svjetskih brodarskih kompanija spremni smo zadovoljiti svaku vašu potrebu.

Naše usluge:
 • Organizacija prekomorskih prijevoza u sve svjetske luke i iz njih
 • Organizacija kontrole tereta i pretovara
 • Transportno osiguranje

ZRAčNI PRIJEVOZ

Transport robe teretnim avionima zasigurno je najbrži način transporta, pogotovo kad se radi o udaljenim destinacijama i transkontinentalnim transportima.

Za vas organiziramo avionski prijevoz bilo koje vrste robe, granica nema, a što je destinacija egzotičnija, predstavlja nam veći izazov. Osim samog avionskog transporta, za vas organiziramo i dopremu robe do/od zračne luke, osiguranje robe te utovar i istovar. Osim redovnog zračnog transporta, nudimo i organizaciju kondicioniranih i specijalnih transporta. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

SPECIJALNI PRIJEVOZ

Nudimo organizaciju prijevoza tereta bez obzira na dimenzije i masu. Osim samog prijevoza, pobrinut ćemo se i za sve potrebne dozvole. Na vama je samo da nam kažete gdje da utovarimo teret i gdje da ga istovarimo.

ZASTUPANJE U INOZEMSTVU

Imate dobar proizvod ili uslugu? Vrijeme je da proširite svoje poslovanje van granica Hrvatske? Naša razgranata mreža suradnika i poslovnih partnera diljem Europe omogućava Vam širenje poslovanja lakše nego ikad prije. Obratite nam se s povjerenjem.

O nama


NEKOLIKO RIJEČI O NAMA

Tvrtka TerraLog d.o.o. specijalizirana je za organizaciju međunarodnih i domaćih transporta svih vrsta robe uz pomoć svih dostupnih transportnih sredstava. Povjerenje i poštovanje – među suradnicima i prema klijentima – osnova su našeg kvalitetnog poslovnog odnosa.Kvaliteta usluge

Dajući svoj maksimalan doprinos u poslu pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana – ključni su nam čimbenici kvalitetne usluge i ugled tvrtke, brzina, pouzdanost i točnost.

Naš tim

Naš tim sastoji se od motiviranih stručnjaka koji su dostupni 24 sata dnevno te su u potpunosti posvećeni svojem poslu. Znanje i dugogodišnje iskustvo koje su stjecali u srodnim tvrtkama omogućuju nam pružanje širokog spektra usluga krojenih prema potrebi naših klijenata.Obratite nam se s povjerenjem

„Želimo li postići velike stvari, moramo ne samo djelovati, nego i sanjati, ne samo planirati, nego i vjerovati.“

Anatole France

Kontaktirajte nas


TerraLog d.o.o.

Politika privatnosti


Društvo TerraLog d.o.o., Cehovska ulica 1, Varaždin; OIB: 79001944320 specijalizirano je za organizaciju međunarodnih i domaćih transporta svih vrsta robe uz pomoć svih dostupnih transportnih sredstava. 

Povjerenje i poštovanje među poslovnim partnerima i prema klijentima osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Stoga društvo TerraLog d.o.o. osobne podatke svojih poslovnih partnera i klijenata prikuplja isključivo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u skladu s odredbama propisa donesenih na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova obavijest ne odnosi se na obradu osobnih podataka zaposlenika i potencijalnih zaposlenika društva TerraLog d.o.o., budući da ista podliježe odvojenom skupu pravila.

Kada obrađuje osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata te njihovih zastupnika i zaposlenika, društvo TerraLog d.o.o. smatra se Voditeljem obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

   

   

 • Kategorije osobnih podataka koje društvo TerraLog d.o.o. obrađuje 

 •  

 

Prilikom obavljanja svoje djelatnosti, društvo TerraLog d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika (u nastavku skupno: ispitanici):

 

 • ime i prezime poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • osobni identifikacijski broj poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe 

 • poslovni e-mail i poslovni telefon poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • broj transakcijskog računa poslovnog partnera ili klijenta fizičke osobe

 • ime i prezime, poslovnu e-mail adresu i poslovni telefon fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog partnera ili klijenta 

 • ime i prezime, poslovni e-mail i poslovni telefon zaposlenika poslovnog partnera ili klijenta 

 • sjedište poslovnog partnera ili klijenta

 • broj registracije vozila poslovnog partnera ili klijenta 

 • informacije o pruženoj usluzi ili kupljenoj robi, uključujući njihovu količinu i vrijednost

 

   

   

 • Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka 

 •  

 

Društvo TerraLog d.o.o. osobne podatke potencijalnih i postojećih poslovnih partnera i klijenata, njihovih zastupnika i zaposlenika obrađuje na temelju ovlaštenja sadržanih u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve kako bi moglo:

 • s potencijalnim poslovnim partnerima i klijentima pregovarati u pogledu zasnivanja poslovnog odnosa

 • ispuniti obveze i ostvariti prava utvrđena ugovorom sklopljenim s poslovnim partnerom ili klijentom

 • ispuniti svoje obveze utvrđene prisilnim propisima

 • zaštititi svoj legitimni interes usmjeren na obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno legitimni interes poslovnog partnera ili klijenta usmjeren na obavljanje njihove poslovne djelatnosti

 

U odnosu na potencijalne i postojeće poslovne partnere i klijente koji su prethodno iskazali namjeru za poslovnom suradnjom, društvo TerraLog d.o.o., na temelju legitimnog interesa iz članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, radi provedbe marketinških aktivnosti, može obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika

 • poslovnu e-mail adresu poslovnog partnera i klijenta, njihovog zastupnika ili zaposlenika,

 

a sve kako bi istima moglo dostaviti promotivne materijale društva TerraLog d.o.o. 

 

Prilikom slanja promotivnih materijala,  društvo TerraLog d.o.o. svakog ispitanika obavještava o njegovom pravu na podnošenje prigovora u pogledu dostave promotivnih materijala, nakon čega društvo TerraLog d.o.o., u odnosu na ispitanika koji istakne prigovor, obustavlja svaku daljnju marketinšku aktivnost. 

Na temelju dobrovoljne, izričite i pisane privole, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, društvo TerraLog d.o.o. može obrađivati i druge kategorije osobnih podataka ispitanika, a za svrhe i u trajanju navedenom u privoli. 

Osobni podaci ispitanika obrađivati će se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni.

   

   

 • Vrijeme obrade osobnih podataka

 •  

 

Osobni podaci potencijalnih poslovnih partnera i  klijenata u pogledu kojih nije došlo do zasnivanja poslovnog odnosa te osobni podaci njihovih zastupnika i zaposlenika,  čuvaju se najdulje godinu dana, osim ako bi prisilnim propisima bio određen duži rok čuvanja ili bi isti bili dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do okončanja spomenutih postupaka.

 

Osobni podaci poslovnih partnera i klijenata s kojima je društvo TerraLog d.o.o. zasnovalo poslovni odnos te osobni podaci njihovih zastupnika i zaposlenika, čuvati će se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa. Nakon prestanka poslovnog odnosa prikupljeni osobni podaci će se trajno izbrisati, osim podataka čiju obradu nalažu prisilni pravni propisi i podataka koji predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do isteka roka predviđenog prisilnim pravnim propisima.  

Osobni podaci prikupljeni na temelju privole ispitanika obrađivati će se do opoziva privole, a najdulje u trajanju navedenom u privoli na temelju koje se obrađuju. Danu privolu ispitanik može, bez ikakvih štetnih posljedica, opozvati u bilo kojem trenutku.

 

   

   

 • Dijeljenje osobnih podataka s drugim primateljima

 •  

S obzirom da društvo TerraLog d.o.o. pruža uslugu posredovanja između više poslovnih subjekta, isto će, kako bi ispunilo svoju ugovorom preuzetu obvezu, u određenim situacijama biti primorano s trećim stranama podijeliti prikupljene osobne podatke svojih klijenata i poslovnih partnera, njihovih zastupnika i zaposlenika (primjerice,  ime, broj registracije vozila, kontakt i slično). 

Isto tako, određene osobne podatke društvo TerraLog d.o.o., će podijeliti s primateljima koji osobne podatke obrađuju u ime i za račun društva TerraLog d.o.o., u okviru specijaliziranih usluga koje mu pružaju (primjerice: računovodstvene usluge, pravne usluge.). Takvi pravni subjekti smatraju se Izvršiteljima obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. S Izvršiteljima obrade osobnih podataka društvo TerraLog d.o.o. sklopiti će Ugovor o obradi osobnih podataka, u skladu s odredbama utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka. 

Također, kako bi ispunilo svoje zakonske obveze, društvo TerraLog d.o.o. će određene osobne podatke klijenata i poslovnih partnera biti dužno podijeliti s tijelima javne vlasti (npr. poreznim tijelima). 

Kategorije i obujam osobnih podataka koje dijeli s drugim primateljima, društvo TerraLog d.o.o. će ograničiti na najmanju moguću mjeru.

   

   

 • Prava ispitanika

 •  

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo TerraLog d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka društva TerraLog d.o.o. bilo na adresi sjedišta društva: Cehovska ulica 1, Varaždin ili na adresu elektroničke pošte: petar@terralog.hr

 

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. Međutim, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja.

 

Naša prijevoznička tvrtka ima kapacitet zadovoljiti sve vaše potrebe prijevoza!